Политика конфиденциальности

https://sponser-ua.com/ – веб-сайт, на якому здійснюється продаж товарів, який здійснюється через мережу інтернет (далі – Сервіс). 

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку Сервіс, розташований за адресою — https://sponser-ua.com/, може отримати від Користувача, який використовує  цей сайт, його функції та можливості. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1 У цій Політиці конфіденційності наступні терміни мають таке значення: 

1.1.1. Адміністрація сайту Сервісу (далі – Адміністрація) » – уповноважені співробітники управління сайтом, діючи від імені Сервісу, які організовують і здійснює обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними. 

1.1.2. «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 

1.1.3. «Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. 

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Адміністратором або іншим отримали доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави. 

1.1.5. «Користувач сайту Сервісу – будь–яка особа, яка має доступ до Сайту і  використовує його за допомогою мережі Інтернет. 

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-сервера в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту. 

1.1.7. “IP-адреса” – унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP. 2. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту Сервісу означає надання згоди з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача. 

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту Сервісу. 

2.3.Ця Політика конфіденційності застосовується до сайту Сервісу. Адміністрація не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Сервісу. 

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Сервісу 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту сервісу щодо нерозголошення і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту при реєстрації на сайті Сервісу або при оформленні замовлення для придбання Товару. 

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми на Сайті Сервісу під час оформлення замовлення і включають в себе наступну інформацію: 

3.2.1. ПІБ Користувача; 

3.2.2. контактний телефон Користувача; 

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail); 

3.2.3. адреса доставки товару

3.3. Сервіс захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (“піксель”): IP адреса; інформація з cookies; інформація про браузері (або іншій програмі, яка здійснює доступ до показу реклами); час доступу; адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок; реферер (адреса попередньої сторінки). 

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Сервісу, що вимагає авторизації. 

3.3.2. Сервіс здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів. 

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не оговорена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи і т. д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності. 

4. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким не забороненим законодавством способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації. 

4.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, виключно в цілях надання послуг для Користувача.

4.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки з підстав і в порядку, встановленим законодавством України. 

4.4. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних. 

4.5. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб. 

4.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи по запобіганню збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача. 

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Користувач зобов’язаний: 

5.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом Сервісу,  виконання функцій сайту та виконання Публічної оферти, розміщеної` за посиланням  https://sponser-ua.com/

5.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації. 

5.2. Адміністрація сайту зобов’язана: 

5.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності. 

5.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. п. 4.2. і 4.3. цієї Політики Конфіденційності. 

5.2.3. Приймати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, звичайно використовуваного для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. 

5.2.4. Здійснити блокування персональних даних, які належать до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Адміністрація сайту не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. п. 4.2.,4.3. і 6.2. цієї Політики Конфіденційності. 

6.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація: 

6.2.1. Була або стала загальнодоступною без порушення умов цієї угоди.

6.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту. 

6.2.3. Була розголошена за згодою Користувача. 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У разі виникнення суперечок між Користувачем сайту Сервісу і Адміністрацією сайту, їх вирішення розв’язується шляхом переговорів та листування між Сторонами.

7.2. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають з відносин між Користувачем сайту Сервісу і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору). 

7.3. Спори і розбіжності, що не вдалося добровільно врегулювати, вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

8.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача. Користуючись сайтом, Користувач вважається таким, що ознайомлений з актуальною Політикою конфіденційності та всіма змінами, внесеними до неї.

8.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті за посиланням https://sponser-ua.com/, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. 

8.3. Всі пропозиції або запитання щодо цієї Політики конфіденційності ви можете надіслати на електронну пошту, розміщену на сайті https://sponser-ua.com/

8.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за посиланням https://sponser-ua.com/privacy-policy/